Deelnemers
Meer info volgt
 
Partners
NRP
Renovate Europe
 
Initiatiefnemer
Kingspan Duurzame Bouwsystemen
 
Home   Partners   NRP  

Wat doet het NRP?

Aanpak van belemmeringen

Het Nationaal Renovatie Platform spant zich in om belemmeringen die de aanpak van de bestaande voorraad in de weg staan, te slechten. Het betreft dan onder andere regelgeving die niet is afgestemd op de opgave en investeerders weerhoudt om projecten uit te voeren. Ook de proceduretijd is een belangrijk punt van zorg, waarvoor het Nationaal Renovatie Platform zich wil inzetten. Daarmee werkt het platform aan het vlottrekken van deze maatschappelijke opgave en het bevorderen van investeringen in de bestaande voorraad.

Activiteiten

Het Nationaal Renovatie Platform zal een interessant programma van activiteiten aanbieden dat in overleg met de partners tot stand komt. Daarmee kunnen partners, begunstigers en overige geïnteresseerden leren van elkaars ervaringen in een waardevrije omgeving. De activiteiten van het Nationaal Renovatie Platform bestaan uit vaste, regelmatig terugkerende evenementen en een programma van cursussen, expertmeetings, workshops en bijeenkomsten dat jaarlijks wordt vastgesteld. De focus zal hierbij liggen op onderwerpen die renovatie en transformatie onderscheiden van nieuwbouw. De gesignaleerde kennisbehoefte heeft betrekking op techniek, financiën, regelgeving, ruimtelijke ordening en het omgaan met de diversiteit aan belangen. Verder blijkt er sterke behoefte te bestaan aan voorbeeldprojecten. In ons activiteitenaanbod zullen wij daar rekening mee houden. Alle activiteiten, met uitzondering van de besloten partnerbijeenkomsten, staan open voor alle geïnteresseerde professionals.

Wensen voor de toekomst

Bij het NRP speelt voorts de behoefte aan onafhankelijk onderzoek ter kennisverwerving en om opdrachtgevers en overheden adequaat te kunnen informeren. Dit zullen we in de toekomst nog nader uitwerken. Tot slot is er een wens om een onafhankelijk podium te creëren, waarop betrokkenen hun kennis en kunde kunnen delen. Denk hierbij aan productontwikkeling, onderzoeksvormen of samenwerkingsvormen zodat kruisbestuiving kan ontstaan.

>> www.nrplatform.nl