Deelnemers
Meer info volgt
 
Partners
NRP
Renovate Europe
 
Initiatiefnemer
Kingspan Duurzame Bouwsystemen
 

Kingspan Duurzame Bouwsystemen

Als marktleider op het gebied van onder meer geïsoleerde dak- en gevelsystemen, ziet Kingspan duurzaamheid al jaren als één van de hoekstenen van de organisatie. Dat blijkt uit het aldoor ontwikkelen van innovatieve, duurzame producten.

Daarnaast is er continue aandacht voor duurzaamheid in het productieproces. Zo wordt productieafval hergebruikt en worden medewerkers getraind in het efficiënt omgaan met water en elektriciteit.

Duurzame productontwikkeling heeft ertoe geleid dat Kingspan geïsoleerde dak- en gevelsystemen volledig recyclebaar zijn. Daarnaast is het isolerende vermogen zo ver is toegenomen dat het nu al voldoet aan toekomstige bouweisen. Deze toename van het isolerend vermogen heeft plaatsgevonden zonder dat daarbij tekort werd gedaan aan andere belangrijke aspecten zoals brandveiligheid, constructieve eigenschappen, esthetiek en functionaliteit.

Toonaangevende voorbeelden

Kingspan ontwikkelt ook veel andere, nieuwe producten voor de duurzame markt. Oplossingen voor zonneboilers, zonnecellen en concepten voor regenwateropvang en grijswatersystemen, maar ook bijvoorbeeld constructieve oplossingen voor groendaken. Deze daken kunnen een grote positieve bijdrage leveren aan het lokale leefmilieu.

Ook het Kingspan EnergiPanel is een voorbeeld van een productontwikkeling voor duurzaam bouwen. Met dit slimme product wordt zonnewarmte opgevangen en naar behoefte het gebouw ingevoerd. Hierdoor kan tot wel 20% op de verwarmingskosten worden bespaard, zelfs in gematigde klimaten. Zo is het mogelijk om kosteneffectief een bijdrage te leveren aan het duurzame profiel van een gebouw.

Benchmark Façade Systemen

Benchmark Façade Systemen worden toegepast in projecten met een integrale duurzaamheidsbenadering. Kingspan ondersteunt de ENDIS-conceptcase inzake dit energieneutrale kantoor met de ervaringen en expertise die zij eerder opdeed in nationale en internationale projecten zoals TNT Green Office, Kingspan Lighthouse en Blue Planet Chatterley Valley.

Wij vinden het uiterst belangrijk dat de milieubelasting van onze systemen transparant en universeel is ten behoeve van o.a. GPR, Greencalc, LEED en BREEAM. Kingspan streeft naar een continue verlaging van haar milieubelasting door verbetering van productie- en energie-efficiëntie, recycling cq. hergebruik en het actief stimuleren van een gesloten
kringloop van grondstoffen. Onze paneelsystemen hebben een BREEAM A+ rating conform de Green Guide to Specification, en de isolatieplaten zijn voorzien van DUBO-keur van NIBE.

Downloads

Brochure Duurzaam bouwen met Kingspan

Start download

Brochure Futureproof bouwen is geen science fiction

Start download

Duurzaamheidsrapport Start download
Visie op duurzaamheid door de ogen van... Start download
   

 

 

> Meer informatie: www.kingspanpanels.nl
> Meer informatie:
www.kingspanbenchmark.nl